Övertrassering

Hem / Övertrassering

Övertrassering innebär att du har tagit ut eller nyttjat mer pengar från ditt konto än vad som är tillgängligt. Handlar du för 150 kronor när du endast har 100 kronor på kontot kommer du att övertrassera med 50 kronor.

Vad betyder övertrassering

Övertrassering innebär att du har tagit ut mer pengar än vad du har på kontot. Ofta sker detta i ovisshet över hur mycket pengar du har kvar, men det kan också vara nödsituationer där du behöver övertrassera i akuta ärenden. Övertrassering sker inte bara när du drar ditt kort i olika butiker, utan kan även förekomma i samband med autogiro-betalningar.

När du övertrasserar kommer banken eller kreditinstitutet att få information om detta. I samband med att du övertrasserar bildas också en övertrasseringsränta som du kommer behöva betala. Denna ränta fungerar som en typ av straffavgift för att du inte har hållit dig till avtalets regler och villkor.

Vad är övertrasseringsränta?

Övertrasseringsränta fungerar som en avgift för att du har övertrasserat ditt konto. Avgiften kan se olika ut beroende på vilken bank eller kreditgivare du använder dig av.

Vad är övertrasseringsavgift?

Utöver övertrasseringsräntan kan du också bli skyldig att betala en övertrasseringsavgift. Det vanligaste är att detta belopp ligger på ca 100 kronor, men även här kan beloppet variera kraftigt.


Bra att tänka på

Flera saker som är bra att tänka på innan en övertrassering sker:

  • Kolla upp vad ditt avtal säger om övertrassering - gratis eller inte?
  • Försök att undvika övertrassering om ditt avtal inte täcker detta
  • Ta reda på vad övertrasseringsräntan och övertrasseringsavgifterna hamnar på hos din bank.

Övertrassering på engelska

Overdraft