Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd från staten till barnfamiljer

Engelsk översättning: child benefit

Vad är barnbidrag?

Din familj är berättigade till barnbidrag om ni har barn. Om man jämför med andra länder så brukar Sverige benämns som en generas aktör när man pratar barnbidrag.

Barnbidragets historia

Barnbidraget infördes vid behov under år 1937 men det var först under 1948 som det blev standard för alla familjer med barn. Under året 1948 var bidraget 260kr och det motsvarar över 4500kr i dagens ekonomi.

Barnbidragets belopp

Idag får barnfamiljer 1250kr per par och per månad. Du är berättigad till ett bidrag för ditt barn tills barnet fyller 16 år. För familjer som har fler barn finns även ett så kallat flerbarnstillägg. För familjer som har 3 barn tillämpas även ytterligare ett halvt barnbidrag, det vill säga 625kr per barn och per månad för ytterligare barn

Relaterade sökningar till barnbidrag: historia, 2018 flerbarnstillägg, höjs, 2018 belopp, vad ska barnbidraget gå till