Barnbidrag

Hem / Barnbidrag

Om du har barn och bor i Sverige har du rätt att få barnbidrag. Barnbidraget betalas ut automatiskt varje månad och är ingenting som du behöver ansöka om. Bidraget är personligt, vilket innebär att du får ett bidrag för varje barn. Vid gemensam vårdnad delas barnbidraget upp lika till båda föräldrarna. Är föräldrarna separerade kan ni själva komma överens om hur det ska användas och vem som ska få mer eller mindre, alternativt dela det jämnt sinsemellan.

När infördes barnbidraget?

Barnbidraget kom först till Sverige år 1937, men var då inkomstbeprövad. Det betyder att bara personer med en lägre inkomst hade rätt att få bidrag, det var inte förrän år 1948 som det allmänna barnbidraget infördes. Det allmänna barnbidraget tilldelas alla föräldrar med barn under 16 år, oavsett vilken inkomst du har. Därefter finns möjlighet att ansöka om ett förlängt barnbidrag.


Varför får man barnbidrag?

Det första syftet med barnbidrag var att försöka utjämna skillnaderna i levnadsstandard mellan barnrika och barnfattiga familjer, samt minska risken för att barn lever i fattigdom. Syftet med barnbidraget idag är att ge ekonomiskt stöd till föräldrar. Bidraget betalas ut den 20:e varje månad och är tänkt att täcka upp en tredjedel av alla barnets månadsomkostnader.


Hur mycket?

I dag ligger barnbidraget på 1250 kronor per barn. Delar ni på bidraget eller har gemensam vårdnad får ni 625 kronor var som skickas ut till era separata bankkonton.

Flerbarnstillägg

Har ni fler än ett barn kan ni få ett flerbarnstillägg. Har ni två barn ligger tillägget på 150 kronor extra i månaden och för tre barn ligger tillägget på 730 kronor. Maxgränsen för flerbarnstillägget ligger på 4240 kronor och gäller för 6 barn eller fler.


Regler

För att ni ska kunna få barnbidrag gäller det att ni och ert barn är bosatta i Sverige och att barnet är under 16 år. Vid barnets 16 årsdag är det istället CSN som kommer betala ut studiebidrag. Går barnet kvar i grundskola eller på särskola kan barnbidraget förlängas. Det är skolan som ansöker om eventuell förlängning.

Retroaktivt

Är ni eller ert barn nya i Sverige kommer barnbidraget inte att betalas ut retroaktivt. Du kan alltså inte bo i ett annat land fram till dess att barnet är 5 år, flytta till Sverige och få retroaktivt för de senaste 5 åren.


Barnbidrag på engelska

Child allowance; family allowance