Vad är ERP?

Hem / Vad är ERP?

ERP står för Enterprise Resource Planning och är en typ av affärssystem som används för att samla och hantera olika affärsprocesser inom ett företag. Det kan inkludera allt från inköp och lagerhantering till produktion och försäljning. Genom att ha all information samlad på ett ställe kan företag få en bättre överblick över sin verksamhet och ta mer informerade beslut.

Systemen kan vara anpassade för olika branscher och företagets storlek, vilket gör det möjligt för företag att skräddarsy systemet efter sina behov.. En utförligare förklaring om vad det är får du hos CloudConnection, i deras sammanställning Vad är ERP. De är experter inom området och skriver om fördelar, hur du väljer rätt system och synergierna mellan CMS och ERP. Några av de vanligaste ERP-systemen inkluderar SAP, Oracle och Microsoft Dynamics.

Varför används ERP-system?

ERP-system används av företag för att effektivisera sin företagsadministration och öka lönsamheten. Genom att integrera alla affärsprocesser, som exempelvis finans, produktion, försäljning och inköp, i en och samma plattform, kan företag samla in och analysera viktig information i realtid. Det ger företagen en helhetsbild av sin verksamhet och möjlighet att fatta bättre beslut snabbare.

Dessutom kan systemen hjälpa till att automatisera administrativa uppgifter, minska risken för fel samt öka samarbetet mellan olika avdelningar och geografiska platser.

Genom att använda ett ERP-system kan företag också förbättra sin kundservice genom att ha bättre koll på kundens behov och preferenser.


Olika ERP-system

Det finns olika typer av ERP-system som är framtagna för att passa olika branscher och behov.

Allmänna ERP-system

Dessa är generella system som kan användas av företag inom en mängd olika branscher. De innehåller funktioner som hantering av inköp, försäljning, lager och finansiella transaktioner.

Branschspecifika ERP-system

Systemen är utformade för företag inom en specifik bransch, till exempel tillverkningsindustrin eller detaljhandeln. De innehåller funktioner som är specifika för den branschen, som till exempel produktionsplanering eller butikshantering.

Molnbaserade ERP-system

Programmen körs på molnet, vilket innebär att företaget inte behöver investera i egen teknisk infrastruktur. Detta gör att molnbaserade ERP-system i regel är mer flexibla och kostnadseffektiva än traditionella system.


Implementering

Att implementera ett ERP-system i ett företag kan vara en omfattande process, men det kan också vara en av de mest effektiva sätten att förbättra företagsadministrationen och öka lönsamheten. Här är några steg för att implementera ett ERP-system:

Utvärdera företagets behov

Innan du väljer ett ERP-system måste du förstå vad som behövs för att förbättra företagets processer och öka effektiviteten. Detta kan göras genom att analysera företagets nuvarande processer och identifiera områden som behöver förbättras. Gör gärna en skriftlig kravspecifikation. En artikel som tar upp hur du gör en bra kravspecifikation finns att läsa på Bluebell.se. Artikeln är mestadels inriktad på hur du skriver en kravspecifikation för en ny hemsida eller app, men många tips är användbara även för ERP-system.

Välj rätt system

När företagets behov har identifierats, är det dags att hitta rätt system. Detta kan göras genom att göra en noggrann research, jämföra olika system och välja det som passar bäst för företagets behov.

Förbered implementeringen

Att implementera ett ERP-system kan vara en komplex process som kräver förberedelser. Det är viktigt att ha en plan för implementeringen och att involvera alla berörda parter i förberedelserna. Ni kan ta hjälp av företag som är specialister på just implementeringen om ni inte har dessa kunskaper inhouse.

Implementering

Detta steg är själva installationen av ERP-systemet. Det är viktigt att ha en noggrann plan för implementeringen och att ha en dedikerad projektledare som har ansvar för att alla steg följs enligt planen.

Utbildning

När ERP-systemet är installerat och konfigurerat är det viktigt att utbilda användarna. Användarna måste förstå hur man använder systemet på rätt sätt för att dra nytta av dess funktioner och öka effektiviteten.

Underhåll

Att underhålla ERP-systemet är viktigt för att säkerställa att det fungerar som det ska. Det är viktigt att ha en plan för underhåll och att genomföra nödvändiga uppdateringar och förbättringar när det behövs.