Arbetsgivaravgift

Hem / Arbetsgivaravgift

En arbetsgivare betalar inte bara ut löner till sina anställda, utan de betalar också arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften måste betalas för alla anställda på företaget och ligger idag på 31,42 procent.

Vad är arbetsgivaravgifter?

När du som företagare betalar ut ersättning och lön till dina anställda är du också skyldig att betala arbetsgivaravgifter, samt avdragen skatt, till Skatteverket. Dina arbetsgivaravgifter kommer sedan att redovisas i det som kallas för arbetsgivardeklaration som ska vara Skatteverket tillhanda. I dagsläget ligger arbetsgivaravgiften på 31,42 % och ska således utgöra denna procentsats av förmånsvärde samt bruttolön för den anställde. Beroende på vilket födelseår som den anställda har kan procentsatsen variera.

För en anställd som är född år 1938–1956 betalar du endast ca 10 % i arbetsgivaravgift, medan du behöver betala 31,42 % för en anställd som är född 1957 eller senare. För en anställd som är över 15 år, men ännu inte hunnit fylla 18 år, behöver du endast betala ålderspensionsavgift.

I arbetsdeklarationen måste du redovisa alla de skatteavdrag och utbetalningar som du har gjort till dina anställda under månadens gång. Detta kallas även för arbetsgivardeklaration på individnivå och kan redovisas digital såväl som i pappersform. Arbetsavgifterna ska alltid vara betalda den 12:e varje månad, med bortsett från januari och augusti då den 17:e är det datum som gäller. Pengarna ska finnas tillgängliga på företagets skattekonto.


Vad består avgifterna av?

Arbetsgivaravgifterna omfattar en rad olika avgifter. I arbetsgivaravgiften ingår bland annat sjukförsäkringsavgifter och ålderspensionsavgift, men också arbetsskadeavgifter såväl som arbetsmarknadsavgifter.

  • Sjukförsäkringsavgifter - 3,55 %
  • Föräldraförsäkringsavgift - 2,60 %
  • Ålderspensionsavgift - 10,21 %
  • Efterlevandepensionsavgift - 0,60 %
  • Arbetsskadeavgift - 2,64 %
  • Arbetsmarknadsavgift - 0,20 %
  • Allmän löneavgift - 11,62 %

Genom att betala arbetsgivaravgifter kan du se till att ge dina anställda ett grundläggande och bra socialt försäkringsskydd för bland annat pension, social omsorg och sjukvård. Det är inte ovanligt att använda begrepp som "sociala avgifter" som ett samlingsnamn för egenavgifter och arbetsgivaravgifter i ett. Egenavgifter måste du betala även om du har handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma.


Vad går arbetsgivaravgiften till?

Arbetsgivaravgifter hjälper bland annat till för att täcka upp för den allmänna pensionen som hanteras av Pensionsmyndigheten i Sverige. Görs inbetalningar genom sociala avgifter är det endast grundpensionen som kommer att täckas, vilket motsvarar 10,21 %. Av denna anledning är det mycket vanligt att vilja pensionsspara separat, för att säkerställa att inkomsten blir högre än 21 000 brutto, något som annars är standard.

Utöver pensionen täcker arbetsgivaravgiften även socialförsäkringen, såväl som sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och statlig assistansersättning.


Hur beräknas avgiften?

Utgår vi från den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår denna till 31,42 %. Procentsatsen är beräknad på lönen till den anställde, samt skattepliktiga kostnader såväl som förmåner. Genom att ta den anställdes lön och multiplicera den med 0,3142 kan du se hur mycket arbetsgivaravgiften hamnar på.


Är det en skatt?

Ja. Arbetsgivaravgiften är en helt vanlig skatt och är inte kopplat till varken ålderspensionen eller till socialförsäkringssystemet. Arbetsgivaravgiften består istället av sju mindre delavgifter, där den största är den allmänna löneavgiften.

Arbetsgivaravgifterna har förändrats mycket genom åren. På 70-talet låg avgiften runt 11-16 %, för att under 90-talet öka till hela 38,97 %. Sedan 2009 och fram till idag har avgiften dock legat stadigt, men kan variera beroende på anställds ålder.


Arbetsgivaravgift på engelska

Social fees; employer's contribution