P/E tal

Hem / P/E tal

P/E är en förkortning som står för de engelska orden price/earnings. Detta är det vanligaste nyckeltalet som man använder för att avgöra om en aktie har ett köpvärde eller inte.

Vad är P/E tal?

Price/Earnings eller P/E tal motsvarar bolagets vinst. Nyckeltalet kan man således använda sig av för att ta reda på om aktiepriset är i relation till vinsten som bolaget gör - per aktie.

Med hjälp av P/E-värdet kan du se om marknaden värderar aktien lågt eller högt för stunden. Därefter är det naturligtvis alltid upp till dig själv att avgöra om du vill gå vidare med ett köp eller inte. Det kan lika gärna vara så att du vill välja aktier som har värderats lågt, men som du själv har en stor tro och intresse för.


Hög eller lågt?

Om en aktie har ett högt P/E-tal kan aktien vara värd att investera i. Det betyder vanligtvis att bolaget bakom aktien förväntas prestera bra eller att de har visat stabila utdelningar och vinster. I vissa fall kan de också vara övervärderade. Ett lågt P/E-tal kan betyda att marknaden har lägre förväntningar på bolaget. Du väljer själv hur du vill investera dina pengar, men ett högt P/E-tal är att föredra.

Andra nyckeltal

Det finns många andra nyckeltal som också är viktiga att ha koll på. Här nedan listar vi de vanligaste:

  • Direktavkastning - Ord som används för att mäta det kassaflöde du tilldelas för varje krona som du investerar i en aktie.
  • P/S - Price/Sales, beskriver priset i förhållande till företagets omsättning.
  • P/B - Price/Book Value, beskriver förhållandet mellan priset och det egna kapitalet.

P/E tal på engelska

P/E; Price/Earnings