P/E-tal

P/E-tal är ett nyckeltal som man använder när man ska värdera en aktie

Anledningen till varför man vill värdera en aktie med det här nyckeltalet är för att se om en specifik aktie är köpvärd under den specifika tidpunkten. Eftersom priset på aktier varier kommer även nyckeltalet pendla upp och ner. P/E-talet kommer från engelskans price/earnings och på svenska blir det pris/vinst.

Formel för P/E-tal

Hur beräknar man ett P/E-tal? Det är ganska enkelt faktiskt. Du tar priset på aktien och delar den med företagets vinst per aktie.

Pris på aktie / vinst per aktie= P/E-tal

Vi kan ta Kopparbergs som exempel:

Vinst efter skatt: 172 milj
Totalt antal aktier: 20,6 milj
Pris på aktie: 166,40
Vinst per aktie: 8,35

166,40 / 8,35 = 19,92 P/E-tal för Kopparbergs

Hittar du inte nyckeltalet med företagets vinst per aktie kan du använda följande formel:

Vinst efter skatt / totalt antal aktier = vinst per aktie

Vad är ett högt P/E-tal?

Det är alltid svårt att säga om ett P/E-tal är högt eller inte men det finns vissa riktlinjer som många investerar följer och det är att runt 7–15 har en låg värdering medans rån 17–20 har en högre värdering. Man bör använda nyckeltalet med sunt förnuft och man kan inte bara stirra blint på talet. Det fungerar lite som soliditeten. Om ett företag ska åka ut på en ordentlig tillväxtresa är en hög soliditet sämre kan man tycka. Samma sak gäller för P/E-talet men då handlar det om lite andra faktorer. Exempel på dessa är:

  • Framtidens vinsttillväxt
  • Är vinsterna stabila?
  • Hur ser framtida vinstmöjligheter ut?
  • Hur ser marknaden på nuvarande värdering?

Hur går detta nu ihop? Jo, om ett företag har ett högt P/E-tal så berättar det för allmänheten att man bör ha höga förväntningar på det här företagets framtida tillväxt. Framförallt gällande vinsttillväxten. Det fungerar lite som när analytiker sätter sina riktlinjer. Låt säga att en rad olika analytiker förutspår att H&M aktien kommer öka sin vinsttillväxt med 10% och när väl årsredovisningen kommer ut så blir det endast en ökning på 9%. Det kan ju verka väldigt bra med 9% men marknaden och spararna har ställt in sig så pass mycket på att analytikerna förutspår 10% så att 9% blir dåligt.

Det fungerar på samma sak om man tittar på en film men har inga förväntningar och så är filmen kanonbra och man sitter till slut och slår sig på brösten – Wolf Of Wall street naturligtvis. Men sedan har vi tillfället när kollegan på jobbet säger – du måste se den här filmen, den är helt sjuk, de slänger dvärgar och de super och de investerar och ja, de gör allt möjligt. Du bygger upp förväntningarna och i många fall så är förväntningarna högre än själva resultatet. Kanske inte just i det här exemplet men.

P/E-tal historik

Det kan också vara intressant att kika på P/E-tal historik men det kan också finnas de fall där det är helt irrelevant. Det handlar exempelvis om investmentbolag och fastighetsbolag. Investmentbolag investerar ju i andra företag med förhoppning om att de ska växa och bli bättre. Därefter får de avkastning på deras investering. Därför blir P/E-talet inte så intressant i det här fallet. Samma sak gäller för fastighetsbolag. Här är det inte bolagen som investerar i andra företag utan företag som investerar i fastigheter. Fastigheterna ökar i värde under året och utvecklas olika hela tiden – därför blir det mindre intressant att kika på P/E-talen i dessa två exempel.

Var är negativt P/E-tal

Låt säga att företag går med förlust ett år. Då blir det tufft att räkna ut ett P/E-tal eftersom i kalkylen som man räknas på så inkluderar man just vinsten efter skatt i formeln. Men som många företag som är ute på en galen (ibland) tillväxtresa så har ledningen gått ut med visionen och tankarna med företaget inför nästkommande år. Då kan man laborera själv och räkna ut ett fiktivt P/E-tal som man kan använda för att värdera aktien.

Relaterade sökningar: P/E-tal minus, negativt P/E-tal, högt P/E-tal, P/E-tal historik