Affärssystem

Hem / Affärssystem

Med ett affärssystem kan du få hjälp att sköta företagets informationshantering på ett praktiskt sätt. Ett affärssystem kan vara enkelt i sin utformning, men kan också bestå av flera integrerade IT-system - likt ett programpaket.

Vad är affärssystem?

Affärssystem är en typ av programpaket som består av flera olika IT-system. Affärssystemet är oftast utrustat med olika typer av moduler och funktioner, som gör att din arbetsprocess effektiviseras. Du kan till exempel få hjälp med tidsredovisning och projekt, men du kan också förenkla orderhantering, fakturor och bemanning.

Majoriteten av alla smarta och moderna affärssystem har även integrationer och koppling till andra system som du kan använda dig av. Några exempel på sådana system är bland annat lönesystem och ekonomisystem. Det gör det enkelt för dig att synka data mellan systemen.


Vad ska man tänka på?

  • Kan affärssystemet erbjuda dig automatiserade processer för effektivitet?
  • Se till att du får ett affärssystem med snabb tillgång till styrinformation och rapporter
  • Finns det något system som erbjuder allt-i-ett lösningar?
  • Satsa gärna på ett system som är skalbart, så slipper du betala för mer än du behöver

Vad är affärssystem på engelska?

Business system; Enterprise Resource Planning