Lön

Lön är en summa pengar som någon mottar för ett utfört arbete. Om utbetalningen sker i andra former än kontanter, t.ex. varor eller tjänster, kallas detta för in natura.

Det som definierar en lön är att den tilldelas en person som har genomfört någon form av arbetsinsats. Idag är större delen av befolkningen anställda av ett bolag, från vilket de mottar en lön för det utförda arbetet.

Olika typer av löner

Baserat på vilka villkor som gäller på din arbetsplats finns det olika typer av löneformer. De allra vanligaste är:

1. Timlön – En förbestämd summa för varje timme man jobbar.

2. Daglön – En förbestämd summa för varje dag man arbetar.

3. Månadslön – En förbestämd summa för varje månad man arbetar.

När man talar om löner finns det även andra vanligt förekommande uttryck som bruttolön, sjuklön och nettolön. Bruttolön är den summa som finns kvar innan du betalat skatt medan nettolön är den summa som finns kvar efter att du betalat skatt. Sjuklön är en form av ersättning som betalas ut vid tillfällen som du är sjuk och därav frånvarande från jobbet.

Lön i olika yrken

Att kolla och jämföra löner mellan olika yrken är något som många vill göra. Nedan har vi därför sammanställt en lista med ungefärliga löner för en mängd olika yrkesroller. Listan är författad i alfabetisk ordning. Du kan även använda kommandot CTRL + F för att snabbt söka och hitta ett specifikt yrke.

Yrke Månadslön (kr)
Advokat 50 300
Akutsjuksköterska 36 800
Ambulanssjuksköterska 38 100
Ambulanssjukvårdare 27 900
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska 38 100
Anläggningsarbetare 30 600
Anläggningsmaskinförare 30 800
Användbarhetsexpert 43 101
Apotekare 37 700
Apotekare och receptarie 32 700
Apotekstekniker 27 500
Arbetsförmedlare 30 700
Arbetsmiljöingenjör 42 900
Arbetsmiljöinspektör 42 900
Arbetsterapeut 30 900
Arkitekt 40 000
Arkitekt och lantmätare 40 000
Arkivarie 31 800
Audionom 31 800
Automationstekniker 40 600
Bagare och konditor 27 100
Bankrådgivare och banktjänsteman 38 400
Bantekniker 30 600
Barnmorska 38 700
Barnsjuksköterska 36 100
Barnskötare 23 100
Bartender 25 900
Begravningsentreprenör 31 500
Behandlingsassistent och socialpedagog 29 400
Bensinstationspersonal 28 100
Bergarbetare inom bygg och anläggning 32 700
Besiktningstekniker på bilprovning 34 100
Betongarbetare 31 600
Bibliotekarie 31 800
Bildlärare 32 900
Bilförsäljare 28 300
Billackerare 27 600
Bilskadereparatör 30 300
Biolog 37 800
Biomedicinsk analyriker 32 200
Biståndsbedömare 31 700
Brandingenjör 37 100
Brandman 31 200
Brunnsborrare 32 700
Budbilsförare 25 900
Bussförare 27 600
Butikssäljare, dagligvaror 28 700
Butikssäljare, fackhandel 28 300
CNC-operatör 29 100
Chefssekreterare och VD-assistenter 36 300
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning 44 900
Civilingenjörsyrken inom elektronik 45 100
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 45 100
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik 44 500
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering 43 100
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 43 500
Controller 49 000
Copywriter 39 000
Dansare 30 400
Dataadministratör 37 900
Demonstratör 25 000
Diakon 34 200
Dietist 30 500
Distributionselektriker 35 600
Distrikssköterska 36 100
Djurskötare 29 100
Djurskötare inom lantbruk 23 700
Domare 50 300
Drifttekniker 32 400
Driftekniker och supportteknikner inom IT 33 300
Däckmontör 27 000
Ekonom 29 800
Ekonomiassistent 29 800
Elektronikreparatör och servicetekniker 31 400
Elevassistent 23 900
Eltekniker/kontaktledningsmontör 35 600
Familjerådgivare 33 200
Fastighetsförvaltare 42 900
Fastighetsmäklare 51 000
Fastighetsskötare/vaktmästare 25 100
Fastighetstekniker 27 200
Fastighetsvärd 27 200
Finansanalytiker och finansekonom 59 000
Finmekaniker 31 400
Florist 28 700
Flygmekaniker och flygtekniker 31 000
Flygplatskontrollant 29 200
Fotograf 32 900
Fotterapeut 27 400
Friskvårdskonsulent 30 100
Frisör 25 600
Fritidsledare 26 400
Fritidspedagog 28 500
Frivårdsinspektör 31 200
Fysiker 45 300
Företagssäljare 42 600
Församlingspedagog 26 400
Förskollärare 29 500
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare 45 100
GIS-ingenjör 32 400
Glasmästare 30 900
Golvläggare 32 000
Grafisk formgivare 34 600
Grovarbetare 29 200
Grundlärare förskoleklass till årskurs 6 29 500
Grundskollärare 32 900
Grundutbildad sjuksköterska 36 700
Gruvarbetare 32 700
Guide 22 500
Gymnasielärare 35 200
Hamnarbetare 33 500
Handpaketerare 26 200
Hem- och konsumentkunskapslärare 32 900
Hjälpmedelstekniker 31 400
Hovslagare 23 700
Håltagare 31 600
IT-arkiteket 49 900
IT-säkerhetsspecialist 43 000
Idrottslärare 32 900
Industridesigner 47 900
Industrielektriker 34 600
Industrilackerare 27 600
Ingenjör inom IT 45 100
Ingenjör inom bygg- och anläggning 41 100
Ingenjör inom elektroteknik 40 600
Ingenjör inom kemi och kemiteknik 36 900
Ingenjör inom maskinteknik 37 100
Inköpare och upphandlare 40 100
Inköps- och orderassistent 29 900
Inrednings- och möbelsnickare 27 200
Inredningsarkitekt 39 900
Inredningssnickare 27 200
Installations- och serviceelektriker 32 800
Isoleringsmontör 29 400
Journalist 37 000
Jurist 50 300
Kabinpersonal 30 700
Kafé och konditoribiträde 21 300
Kallskänka 25 700
Kassapersonal 23 600
Kemist 43 900
Kock 25 700
Kommunikatör 39 000
Kontorsassistent/sekreterare 28 900
Kranförare 36 200
Kriminalvårdare 26 600
Kronofogde 50 300
Kundtjänstmedarbetare 26 200
Kurator 33 200
Kustbevakningstjänsteman 37 000
Kyl- och värmepumpstekniker 33 300
Laboratorieingenjör 34 500
Lagerarbetare 27 900
Landskapsarkitekt 40 000
Larm- och säkerhetstekniker 31 400
Lastbilsförare 28 300
Lednings- och organisationsutvecklare 50 400
Ljudtekniker 30 900
Logoped 31 800
Lokförare 36 300
Läkare 64 000
Låssmed 31 400
Löne- och personalassistenter 31 500
Makeup-artist 26 100
Marknadsassistent 32 400
Marknadsförare 43 400
Maskin- och lastbilsmekaniker 28 500
Maskinförare inom lantbruk 27 700
Maskinmontör 31 000
Maskinoperatör 29 100
Maskinoperatör inom gummi- och plastindustrin 28 700
Maskinoperatör inom kemisk industri 30 200
Maskinoperatör inom livsmedelsindustrin 27 700
Maskinoperatör inom metallindustrin 29 100
Maskinoperatör inom påfyllning, packning och märkning 28 000
Maskinoperatör inom textilindustrin 24 300
Maskinoperatör inom trävaruindustrin 27 400
Maskinoperatör inom ste-, cement och betongindustrin 32 700
Maskinsnickare 27 400
Massör 25 000
Medicinsk sekreterare 26 500
Medicinteknisk ingenjör 34 100
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 33 900
Miljövård 33 900
Mode- och textildesigner 40 500
Modersmålslärare 32 900
Montör av fordon 29 200
Montör av el- och teleutrustning 27 400
Montör av träprodukter 28 300
Murare 32 100
Musiker 35 200
Musiklärare 32 900
Mäklare inom finans 82 500
Målare 32 000
Möbelsnickare 27 200
Nagelterapeut 26 100
Nätverkstekniker 38 600
Operationssjuksköterska 38 100
Optiker 35 600
Ordersamordnare 32 300
Ortopedingenjör 32 700
Parkarbetare 26 300
Parkeringsvakt 26 700
Personalspecialist 40 800
Personbilsmekaniker 28 500
Personlig assistent 26 700
Pilot 63 100
Planeringsarkitekt 40 000
Plattsättare 32 100
Plåtslagare 30 200
Polis 33 400
Prepresstekniker 29 100
Process- och maskinoperatör på stål- och metallverk 31 300
Processoperatör inom kemisk industri 34 400
Processoperatör inom massa och pappersindustrin 32 300
Processövervakare inom metallproduktion 32 600
Projektledare 43 400
Präst 39 000
Psykiatrisjuksköterska 36 100
Psykolog 38 000
Psykoterapeut 36 600
Receptionist 25 300
Redovisningsekonom 35 400
Regissör 36 700
Rekryterare 40 800
Renhållningsarbetare 27 200
Reseledare 22 500
Reservdelsspecialist 28 500
Resesäljare 27 800
Restaurangbiträde 23 200
Revisor 42 600
Ridlärare 30 400
Röntgensjuksköterska 34 100
SOS-operatör 28 000
Saneringsarbetare 26 500
Scenograf 31 000
Servitör 25 300
Signaltekniker 31 400
Sjukgymnast 30 700
Sjukhusfysiker 45 300
Sjuksjöterska inom äldrevård 36 100
Sjö- och flygräddningsledare 28 000
Skadereglerare 36 400
Skattehandläggare 31 500
Skogsarbetare 25 400
Skogsmaskinförare 27 700
Skolassistent 28 200
Skolsköterska 35 700
Skorstensfejare 29 500
Skötare inom psykiatrisk vård 27 900
Slaktare och styckare 27 700
Slöjdlärare 32 900
Smed 30 300
Socialförsäkringshandläggare 29 300
Socialsekreterare 33 800
Socionom 33 800
Specialist inom skogsbruk 34 900
Specialist iom lantbruk 36 800
Specialistsjuksköterska inom akut hälso- och sjukvård 36 100
Specialistsjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård 36 100
Speciallärare 37 200
Speditör 31 600
Spelutvecklare 42 400
Spårsvetsare 29 400
Stenmontör 32 100
Studie- och yrkesvägledare 33 100
Städare 23 100
Svetsare 29 400
Systemförvaltare 43 300
Systemutvecklae 43 100
Sågverksoperatör 32 300
Tandhygienist 31 000
Tandläkare 47 400
Tandsköterska 26 800
Tandtekniker 32 700
Tatuerare 31 000
Taxiförare 25 800
Telefonförsäljare 24 900
Telefonist 25 100
Teletekniker 31 400
Testledare 41 000
Tidningsbud 28 500
Tolk 31 000
Trader/fondförvaltare 63 000
Trafikassistent 27 800
Trafikledare tåg 34 100
Transportledare 34 100
Transportplanerare 34 100
Truckförare 30 000
Tryckare 29 900
Träarbetare 32 000
Trädgårdsodlare 23 800
Turistinformatör 27 800
Tågvärd 30 500
Underhållstekniker 31 000
Undersköterska 27 900
Undersköterska på äldreboende 28 000
Undersköterska på vårdavdelning 28 000
Underwriter 45 100
Universitets- och högskolelärare 41 700
Uppfödare av lantbruksdjur 23 700
Utbildningsadministratör 32 900
Utredare 38 100
VVS-motör 33 200
Ventilationsmontör 33 200
Verktygsmakare 30 000
Veterinär 43 600
Vindkraftstekniker 31 000
Visual merchandiser 31 000
Väktare 29 200
Växtodlare 23 300
Vårdbiträde 24 800
Webbdesigner 35 200
Ämneslärare i grundskolan 32 900
Åklagare 50 300
Återvinningsarbetare 27 200
Översättare 31 000

Notera att lönerna kan variera från arbetsplats till arbetsplats, samt beroende på vilka arbetslivserfarenheter och utbildning som man besitter.

Relaterade ord: yrken lön, kolla löner, jämför löner, ekonom lön, jobb med 35 000 i lön, vilken lön ska jag ha, roliga jobb med bra lön, genomsnittlig lön Sverige.